LOV maak je mee

 

 

 

Terug Foto's Technika Archief


 

Een  auto  starten  vandaag  en  vroeger

Ter intentie van de eenvoudigen van geest die nog geloven in “de goede oude tijd toen alles beter was”.

 

Een auto van bouwjaar 2008 tot vandaag starten

 1. gewoon zorgen dat je die key card op zak hebt.  Die heeft overigens al toen je het voertuig naderde, de deuren ontsloten en misschien zelfs vriendelijk open gezet.
 2. misschien moet je een alarm deactiveren, rem of koppeling induwen of de auto in N zetten
 3. op de START-knop duwen

Makkie.

 

Een auto gebouwd na 2000 starten
Ongeveer dezelfde handelingen als hierboven, maar i.p.v. een knop in te duwen, moet je de sleutel in het contact ronddraaien.
Koud kunstje, want zelfs een diesel moet je niet meer voorverwarmen.

Koudstart van een voertuig gebouwd voor 1914, dus zonder startmotor

 1. Met de pomp de brandstoftank onder druk zetten.
 2. De kraan van de brandstoftoevoer openen.
 3. De kraan van het vat smeerolie openzetten.
 4. De druppeltellers van de verschillende olieleidingen afregelen.
 5. De vlotter van de carburator naar beneden duwen, zodat de carburator en de startwiek goed nat worden.
 6. De kelkjes bovenop elke cilinder vol brandstof gieten.  Niet vergeten de kraantjes weer te sluiten als de brandstof is weggedruppeld.
 7. De ontsteking zo laat mogelijk zetten.
 8. Het mengsel zo rijk mogelijk instellen, door de choke op te zetten of het startcircuit open te zetten.
 9. Met een loodgietervlam de boule chaude roodgloeiend stoken.
 10. Bij grote cilinderinhouden: van een aantal cilinders de decompressieklep openzetten.
 11. Bij voertuigen die achteruitrijden door de draairichting van de motor om te keren: controleren of de krukas en de nokkenas gereed staan om in de gewenste richting te beginnen draaien.
 12. Handgas instellen op het niveau waarmee men in het verleden de beste startresultaten heeft geboekt.
 13. Bij stijgstroomcarburator met wiek: controleren of de wiek ondertussen voldoende brandstofdampen verspreidt.
 14. De zwengel insteken of losmaken.
 15. Bij voertuigen met onduidelijke versnellingsbak (Ford T om ze niet te noemen) controleren langswaar men kan gaan lopen als de motor aanslaat en het voertuig prompt wegrijdt.
 16. In het voorgaande geval, en als de motor ook nog een uitgesproken neiging vertoont om averechts aan te slaan: controleren wat in de weg staat als het voertuig onvoorzien in achteruit op hol slaat.
 17. Bij notoir nukkige starters of in wintertijd: met de ontsteking op UIT de motor een paar toeren rondwentelen om de olie die zich op de cilinderwand heeft vastgezet door stil te staan, los te maken.
 18. De schakelaar van de ontsteking op AAN zetten.
 19. Nu de hand veilig op de zwengel plaatsen.  Men moet erop toezien dat de duim niet onder het hendel zit (dat laatste is de manier waarop we ons fietsstuur vasthouden).  De duim moet in lijn blijven met de andere vingers. Anders wordt de duim overgeslagen als de motor terugpetst.  Eventueel kunnen de pols en onderarm dat lot delen.
 20. Zeer krachtig aanzwengelen.  Anders ontstaat er niet voldoende onderdruk om de automatische inlaatkleppen open te trekken.

In het geval de motor is aangeslagen

 1. Decompressiekleppen op de cilinders die nog ontlast meedraaien, sluiten.
 2. Op het gehoor het ontstekingstijdstip vervroegen tot het hoogst haalbare stationaire toerental is bereikt.
 3. Chokeklep of startcircuit deactiveren.
 4. Gelijktijdig met het voorgaande met handgas een mooie nullast afstellen.
 5. Druppeltellers van de smeringen juist bijregelen.
 6. Desgevallend omswitchen of men de ontsteking verder doet met de (tril)bobijn(en), of met de magneto, of met de (tril)bobijn(en) én de magneto.
 7. De zwengel weer vasthangen in zijn rustpositie, of hem opbergen.
 8. De motor laten warmdraaien, zodat de uitzetting van de zuigers en de verse olie tussen de segmenten zorgt voor meer compressie, zodat de motor trekkracht opbouwt.

dikke dunne

Warme start van een voertuig van voor 1914


Vaak volstond het de ontsteking opnieuw op AAN te zetten en de motor schoot vanzelf in gang, zonder zwengelen.  Dikwijls had de chauffeur de motor stilgelegd met volgas, zodat de cilinders nog vol vluchtig mengsel hingen.  Zeker bij een voertuig met trilbobijn(en) deed zich deze “automatische” start vaak voor.  Soms ongevraagd zelfs, dank zij gloeiende koolstofresten.  Dan kreeg je hem overigens niet meer stilgelegd, tenzij door de brandstofkraan te sluiten.

Dat fenomeen heeft zich trouwens deze eeuw nog herhaald bij Garage Eric.  De garagehouder verdraaide de ontsteking van een 2CV die al een hele tijd had gestart zonder aan te willen slaan.  Door het verplaatsen van de ankerplaat van de ontsteking, vonkte de bougie en de geit sloeg aan.  Ze stond op de hefbrug.  Gelukkig niet in versnelling, of die geit had de garagehouder ook nog besprongen.  Toch was de schade niet onaanzienlijk: het trommelvlies van de garagehouder gescheurd, evenzo de knalpot van de geit.  En de buren, de hele clan Lion (drie generaties), was bij de knal meteen in de schuilkelders gedoken.  Den Dûtsz!

 

Die goede oude tijd?


Neen dus, bijlange niet.  Integendeel: we’ve never had it so good.  Hoewel, hoewel…  Van één model van één Zweeds-Chinese constructeur is geweten dat het nog een stapje verder durft te gaan in de automatisering.  Het elektronische management van de motor beslist eigengereid wanneer de auto te starten.  Ongevraagd.  Bijvoorbeeld in het midden van de nacht.  In de garage, als baasje nog slaapt.  En er is zelfs één geattesteerd want gefilmd voorval waarbij dergelijk voertuig zichzelf op eigen initiatief start, en er bovendien vandoor gaat.  De Ford T achterna.

 

Patrick Peeters

 

Naschrift  van  Stefaan


Vele Bugatti-eigenaars hebben een eigen versie van de regendans om hun auto te starten.  Voorontsteking later zetten.  Choken en de choke vastleggen met een ijzerdraad.  Twee keer zwengelen.  In wijzerzin rond de auto lopen en een vod in de carburator steken.  Nog een keer zwengelen en de vod verwijderen.  Dan op leven en dood zwengelen en hopen dat hij start.  Als er geen toeschouwers zijn, wordt de auto meestal elektrisch gestart.

 

  LOV 2010